Autorské právo a já: stahování z internetu

Pakliže jsme vyšli základní školu a chápeme základní koncepty lidské interakce a společnosti, musí nám být jasné, že každé dílo člověka, které je od něj odlišné a oddělené a slouží potřebě lidí, není jenom věcí, ale může být také autorským dílem či chráněno jiným institutem práva duševního vlastnictví. Právo duševního vlastnictví je všeobjímající a obecný pojem, který zahrnuje práva průmyslová (patenty, ochranné známky, označení původu apod.) a autorská práva.

 

youtube-5061859_640

 

My se dnes podíváme na opravdu velkou podmnožinu práva duševního vlastnictví a to je autorské právo, protože to je to, které se nás týká.  Autorské právo je pojem, který lze definovat jako soubor objektivních norem stanovující práva a povinnosti ke chráněným statkům autorského práva (autorská díla). 

Autorské dílo  je definováno hned v prvních paragrafech autorského zákona, které dílo definuje jako výsledek tvůrčí lidské činnosti, které má uměleckou, historickou či jinou hodnotu, a je jedinečným a neopakovatelným originálním výtvorem.

 

Autorské dílo je tedy například obraz malíře, učebnice nebo třeba i počítačový program chráněný v tomto případě jako literární dílo. A takové dílo požívá ochrany, stejně tak jako osoba autora. Pro nás je hlavně důležité, že žádná třetí osoba bez licence (svolení autora) nebo bez zákonné výjimky nemůže takové dílo využít, to ani pro svou vlastní potřebu, pakliže by to představovalo zásah do autorových práv.

Autorské dílo  je definováno hned v prvních paragrafech autorského zákona, které dílo definuje jako výsledek tvůrčí lidské činnosti, které má uměleckou, historickou či jinou hodnotu, a je jedinečným a neopakovatelným originálním výtvorem.

 

 

youtube-1837872_640

 

Autor má právo vyloučit jakékoliv osoby z užívání jeho autorského díla a v případě zásahu do jeho práv může požadovat soudní ochranu i náhradu škody, vydání neoprávněného obohacení nebo i nárok na zadostiučinění. Je toho hodně a zahrávat si s autorem není zrovna něco pěkného. To platí i pro fotografie, které jsou považovány za autorské dílo (ne všechny fotografie jsou autorské dílo!). Pokud sdílíte nějakou uměleckou fotografii na svém profilu a říkáte si, jaká je to krása, ať se všichni pokochají, a neuvedete ani autora (což taky není samospásné), nemůžete čekat, že se nikdo nebude bránit.

 

Zároveň zde ale existuje několik výjimek – pokud nekomerčně a pro svou vlastní potřebu užíváte děl šířených na internetu, je to v pohodě – nezapomeňte aspoň uvést autora.

Proto nabízíme službu Download music from Youtube Stahujvidea, která vám dovoluje stáhnout si písničky z Youtube platformy pro vaši vlastní potřebu – můžete si tak písničky přehrát a tvořit své vlastní alba, aniž byste někoho rušili.