Anorexie a životní styl

Každý člověk má svůj životní styl. Abych se přiznala, tak já dbám opravdu hodně na životní styl, a to hlavně kvůli tomu, že kdysi jsem trpěla anorexií. A potom taky bulimií. Řeknu vám, že to jsou opravdu hodně ošklivé nemoci a už bych to nikdy nechtěla zažít. Já jsem se totiž zhlédla v moderních časopisech a taky se mi líbily …

Jak se vyrovnat s kritikou?

V rámci komunikace s druhými lidmi bychom během dospělosti měli přijmout nezvratný fakt, že kritika nemusí být vždy negativní. Ano, ale jak na kritiku reagovat pozitivně, říkáte si. Jedná se přeci o to, že vás někdo za něco posuzuje a hodnotí, a to vše provázeno negativními přídavnými jmény, frázemi o tom, jak a v čem to mohlo být …

Práce se žákem s odlišným mateřským jazykem

Dítě s odlišným mateřským jazykem je takové dítě, které umí komunikovat pouze prostřednictvím jiného jazyka, než je úřední jazyk země, ve které žije popřípadě vyučovací jazyk školy, do které dochází. U nás je to samozřejmě dítě, které mluví jinak než česky. Tato situace se u nás v posledních letech objevuje stále častěji. Důvody, kvůli kterým …