Práce se žákem s odlišným mateřským jazykem

Dítě s odlišným mateřským jazykem je takové dítě, které umí komunikovat pouze prostřednictvím jiného jazyka, než je úřední jazyk země, ve které žije popřípadě vyučovací jazyk školy, do které dochází. U nás je to samozřejmě dítě, které mluví jinak než česky. Tato situace se u nás v posledních letech objevuje stále častěji. Důvody, kvůli kterým se tyto děti ocitnou v českých školách, se mnohdy zásadně odlišují, nejčastěji je to však z kulturních, pracovních či ekonomických důvodů. Často se také jedná o děti, které se v Česku narodily, ale do rodiny, která má jiný komunikační jazyk, než je čeština.
čínská třída
Také se může jednat o děti, které se narodily v zahraničí do rodiny, kde je minimálně jeden z rodičů Čech a dorozumívacím jazykem v rodině není čeština, ale jazyk dané země, popřípadě v dané zemi dítě chodilo do školy a celá rodina se přesune zpět do České republiky. A poslední část tvoří dítě, které se s rodiči muselo vystěhovat z vlasti z důvodu náboženského, politického nebo etnického pronásledování. Děti s odlišným mateřským jazykem většinou v nové zemi a škole čelí podobným úskalím. Hlavní úskalí spočívá v jazykové bariéře. Žáci jsou znevýhodněni neznalostí českého jazyka, navíc jim nemohou pomoci ani jejich rodiče, kteří většinou češtině také nerozumí. Na to navazuje další problém, kdy děti nerozumí odbornému učivu a jsou při výuce neúspěšní, což může vést až k depresím, obzvláště pokud v rodné zemi byly ve škole úspěšnými. Také nastává výrazný problém v tom, že děti si nemohou budovat sociální kontakty se svými vrstevníky. V důsledku těchto situací často dochází k tzv. fenoménu vykořenění.
výuka zeměpisu
Dítě se jednoduše řečeno cítí opuštěně a izolovaně. Ztratilo své jistoty a často začnou být přecitlivělé, frustrované a dokonce unavené. Nové zakořenění do společnosti mnohdy trvá mnoho let, ale může se to výrazně zkrátit, pokud je dítě umístěno do školy, která děti s podobným „hendikepem“ podporuje, navíc je dobré, pokud se dítě aktivně snaží zapojit do kolektivu a požádá své spolužáky o pomoc, je až neuvěřitelné, jak většina dětí dokáže být empatická a dokáže vycházet vstříc.