Jak emoce ovlivňují tělo

Máte zlomené srdce či jste zahořeli láskou? Tyto slova nejsou jen frází, ale zachycují tělesné změny, podle toho, jak se cítíte. Některé pocity zapříčiní snížení smyslového vnímání, jiné zase určité tělesné změny, které mohou vést až k závažným zdravotním komplikacím.

polibek

Emoce velmi ovlivňují naše tělo. Každá emoce, ať už jde o smutek či radost, o štěstí či depresi, v těle vytváří jistý pocit. A naše tělo na ně reaguje tak, že v něm pokaždé proběhne jakási chemická reakce. Díky vytvořenému setorinu, dopaminu či oxytocinu se cítíme šťastní. A naopak, například pokud tělo produkuje kortizol, cítíme se být ve střehu až v depresi. Emoce silně způsobují činnost v určitých částech těla.

Navíc každá emoce je spojena s jinou částí těla, a jejich propojení je úzce spojeno. Kde tedy sídlí emoce?

růže

·         hněv – je spojen s hlavou, hrudníkem, pažemi a dlaněmi,
·         hrdost –  je spojena s horní částí těla,
·         láska –  je spojena s celým tělem kromě nohou,
·         znechucení –  je spojeno s hlavou, dlaněmi a dolní částí hrudníku,
·         úzkost –  je spojena se středem hrudníku.

Navíc jsou všechny emoce spojeny s činností mozku. Také je možné cítit více emocí najednou. Ty jsou vždy spojeny s funkcí emocionálního systému, takže spolupracují s myslí a určitou částí těla.

Mozek je velmi mocný nástroj, a tak vždy vyhodnotí, zda jsme naladěni na negativní či pozitivní vlnu. Naše vnímání konkrétní situace má velkou moc nad tím, jak se při ní cítíme a jak to ve výsledku ovlivní naše tělo.

zábava

Životní rány, pocity ukřivděnosti, odmítnutí či nevhodná poznámka mohou způsobit dlouhodobý zármutek, zděšení či hněv. To pak může být pro citlivé jedince následek vážného onemocnění. Jejich zdravotní potíže se však den ode dne zhoršují, a mnohdy mohou vést až ke smrti. Infarkt či mozková příhoda bývají často následkem takovýchto negativních emocí.